Azerbaycan Efsaneleri ve Revayetleri – Ağrıdağ

Nuh Nebi yer üzünü su bürüyeceyini ev-velden bildiyi üçün böyük bir gemi düzeltdirmiş ve her cins heyvan ve insandan bir cüt götürüb gemiye yığmışdı. Yer üzünü su alanda gemi su üzüne qalxdı. Nuh Nebi yetmiş beş günlük yemek de götürmüşdü. Gemi yetmiş beş gün suyun üzün-de qaldı. Bir gün Nebi gördü ki, bir dağın başı qa-ralır, gemisin hemin dağa teref sürdü.
Dağın başı dar idi, gemideki insan ve hey-vanlan tutabilmezdi. Deyirler başı görünen dağa o zaman Qısırdağ deyirmişler. Onun övladı olmur, qısır qalırmış. Nuhun yanmda utandı. Ona göre utandı ki, gemide olan insan ve heyvanları yer-leşdirebilmirdi. Öz özüne dedi ki, niçün menim öv-ladım olmasın, Nuhun yanmda olanlara hörmet edim. Nub Nebi onun utandığını görüb dedi:
– Ey Qısırdağ, sen qısır olmayacaqsan. Senin övladm olacaq.
Hemin gün Qısırdağ hamile qaldı, az sonra ağrı çekdi, bir oğlu oldu. O ağrı çekdiyi üçün Nuh Nebi adını Ağrıdağ qoydu. Oğlunun adını Bala Ağrı qoydular. Bala Ağrı da anasının yanında baş qaldırdı. Gemide olanlara yer verdiler, onlara hör-met etdiler. O zamandan Ağrıdağ oğlu Bala Ağrı ile yan-yana durub göylere baş qaldırdı.
Bir Sarvan deve qatarı ile Ağrıdan keçirmiş. Ağrının başında susuzluq bunları yaxalayır. De-veler yürüyebilmir. Sarvan üzünü göye tutub deyir:
– İlâhi, bu dağın başında olan düzenğâhdan
bir su çıxart, devenin birini qurban keserem.
Ağrının başında olan düzenğâhdan bir göl ya-ranır.Sarvan ve develeri sudan içib rahat olandan sonra Ağrıdağdan enerler.Sarvan dediyi qurbanı yerine yetirmir, andı bozur.
Yaxasmdan bir bit tapıb öldürür:
– Allah, bu da senin kurbanın, deyir.Allah’ın qezebi tutur, Ağrıdağm eteğinde sarvanı develeri ile birlikde daş edir.
Deyirler Ağrıdağ’m altı, böyük bir mağaradır. Burada yeddi qardaş dev yaşayır. Dünyada olan lel, cavahir, daşqaşm çoxu buradadır.
Günlerin bir günü bir deste pehlivan sözü bir yere qoyurlar ki, gedib devleri öldürsünler. xe-zineni çekib getirsinler.
Pehlivanlar Ağrıdağ’a, mağaranın qapısma ge-lirler. Onların qarşılarına nurani bir qoca çıxıb xeber alır:
– Oğlanlarım, haraya gedirsiz?
– Gedirik Ağrıdağ’a, mağaradaki devleri öl- dürüb qızılları çekib getirek.
Qoca onlara deyir:
– Oğlanlarım, siz devleri öldürebilmezsiniz. Burada tedbir lâzımdır.
Deyirler:
– Biz ne edek? Nurâni kişi deyir:
– Oğlanlarım geri dönün, hereniz bir qulunlu madyana binin. Atların qulunlarını kenarda qoyun. Qulunsuz atları mağaraya sürün. Ma ğaraya girende qerib sesler eşiteceksiniz. Onda bilin ki, devler duyux düşübler. Atların başını geri çevirin, o zaman atlar balaları üçün quş gibi uça-caglar. Devler sizin arxanızca gelecekler. Siz elinizi yere atın, elinize ne geçse götürün. Lağımdan çı-xanda atlar qulunlar kişneyib birbirine qa-rışacaqlar. Devler bundan qorxacaqlar, geriye qa-çacaqlar. Ama yerden şey götüren de peşiman olacaq, götürmeyen de.
Pehlivanlar geri dönüb qocanm dediyi kimi et-diler. Qulunlu at minib Ağrıdağ’a geldiler. Qu-lunları dışarıda qoyub atları mağaraya sürdüler Bir qeder getmişdiler ki, her tereften qerib sesler gel-meye başladı. Pehlivanlar atların başlarını geri çe-virdiler. Atlar qulunlarma göre yel kimi uçmağa
başladılar. Adamlar el atıb yerden ellerine her ne varsa götürdüler. Devler de bunların arxasınca ge-lirdi. Mağaranın ağzında devler pehlivanlara ye-tişen zaman atlarm kişnemesi qulunların kiş-nemesine qarıştı. Devler qorxuya düşüb geri döndüler.
Pehlivanlar götürdükleri şeylere baxırdılar. Ne gördüler, hepsi lel, cavahirdi. Götüren peşiman oldu ki, ne üçün çox götürmedim; götürmeyen de peşimen oldu ki, ne üçün götürmedim?
Efsaneye göre, Ağrıdağ’ın altında hâlâ da yeddi qardaş dev yaşayır. Quş mağaraya girende dimdiğinde qızıl çıxardır.

Reklamlar

Bir Yanıt Bırakın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s